Jest to symbol zastępczy subdomeny pogotowie.bhsii.eu